Medlemskap

Saltstein Windsurfingklubbs medlemmer har siden 1987 drevet brettseiling innen bølgedisiplinen på Saltstein. Dette ønsker vi skal fortsette! Bli derfor medlem i klubben i dag og bidra til videre tilgang og tilgjengelighet for oss bølgeseilerne også inn i fremtiden!


Saltstein er det eneste området på hele Østlandet, hvor grenen bølgeseiling kan utøves. Dette grunnet helt unike bunnforhold inn mot land, og vinkel på havdønningene som trekker opp langs sørlandskysten inn mot Nevlunghavnsområdet. 

I kombinasjon med at Saltstein benyttes hele året og at vindstyrke er avgjørende for hvilke type seil og brett som kan benytte, er det helt nødvendig for seilerne å ha tilgang med bil helt ned til vannet for å kunne utøve denne idretten.

At vi nå får benytte område til brettseiling er ingen selvfølge!


Det har fra det ornitologiske miljøet (fuglekikkere) vært drevet kraftig lobbyvirksomhet inn mot vernemyndighetene i Vestfold, med påstand at brettseiling unødig skremmer fugl. Det har bla. ved flere anledninger vært satt opp ulovlig skilting, og montert bom for å hindre brukerne tilgang. Dette har blitt gjort uten noen form for godkjenning fra Larvik kommune.  
På tross av flere runder med observasjoner av aktiviteten og fuglelivet, og forskning rundt disse påstandene, foreligger det fortsatt ingen dokumentasjon eller vitenskapelig indikasjoner på at brettseiling har noen form for negative innvirkninger ovenfor fuglers atferd.


Saltstein Windsurfingklubb er til for å:

  • Sikre videre fremkommelighet og tilgang med bil til parkering for brettseilerne.
  • Sikre korrekt og felles informasjon ut til medlemmene.
  • Samle og organisere aktiviteter.
  • Ivareta miljø i form av vei/trafikksikkerhet, opprydning og dugnader.
  • Representere som en "overgangsklubb" fra andre grener over til bølgedisiplinen
Meld deg inn ved å klikke  her!

Linker

Facebook

Kontakt oss

post@swk.no
Tlf. + 47 41595253
Org.nr.: 995 690 187
Bank: 2510.20.16710
Vipps nr: 96106

Postadresse

Saltstein Windsurfingklubb
Hagalia 32
3219 Sandefjord